5.třída

sněhulák

Přejeme všem rodičům, prarodičům

a přátelům školy pohodové vánoční

svátky a spoustu zdraví po celý rok!

žáci 5. třídy ZŠ Elementária

 

Vyrábíme voňavé mýdlo

myd1

myd2

myd3

 

Charitativní sbírka pro nadaci Dobrý anděl

V pátek 4.12. proběhl 3.ročník charitativní sbírky pro nadaci Dobrý anděl. Chtěl bych Vám všem velmi poděkovat za příspěvky do této sbírky.

Společně jsme vybrali 13 000,- Kč.
Moc Vám děkujeme za spolupráci.

Pedagogický sbor ZŠ Elementária

 

Mikulášská nadílka (divné, ale nikoho do pekla nevzali)

mik 1

mik 2

mik 3

PROSINEC - organizace

4. 12. - Mikulášská nadílka

4. 12. - charitativní sbírka Dobrý anděl

21. 12. - Vánoční dílničky

22. 12. - Třídní vánoční besídka

23. 12. - 3. 1. - vánoční prázdniny

 

PROSINEC - učivo

Český jazyk

- slovní druhy, jejich užívání

- podstatná jména - určování vzorů, skloňování

- mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves

Anglický jazyk

- vyjádření schopnosti pomocí způsobového slovesa can/can´t

- popis dovedností, dotazy a odpovědi

Matematika

- využití komutativnosti a asociativnosti v oboru do i nad 1 000 000

- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 a 1 000 000

Vlastivěda

- Evropa a svět - evropské státy, EU

- okolní krajina - zemský povrch, vodstvo na pevnině, rostliny a živočichové

Přírodověda

- podnebné pásy - tropický, subtropický, mírný, polární

 

Sady konstrukčních stavebnic Lego pro soutěž Malý velký stavitel byl pořízen z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020. 

                             161114_Logo_Plzen_mesto_B_RGB_zelena_nahled.png

 Lego soutěž - malý velký stavitel

 1. Vojta

 

3. Tom

 

LISTOPAD - učivo

Český jazyk

- předložky (s, se, z, ze, v, ve), předpony (s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-, ob-, o-, v-)

- psaní bě/bje-, pě-, vě/vje-, mě/mně

- dělení slov na konci řádku

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná

Angličtina

- vazba There is/There are

- přídavná jména pro popis člověka

 Matematika

- zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce a miliony

- slovní úlohy (zápis, výpočet a odpověď)

Vlastivěda

- naše vlast, státní symboly, poloha, rozloha, hranice

- ČR - obyvatelstvo, povrch, vodstvo, podnebí, zemědělství, nerostné bohatství, průmysl a doprava, cestovní ruch

Přírodověda

- vesmír - Slunce, planety a planetky, hvězdy a souhvězdí, měsíc - dobývání vesmíru

 

ŘÍJEN - organizace

6. 10. - Logická olympiáda (papír, tužka, kalkulačka)

7. - 14. 10 - Lego stavby - malý velký stavitel

28. 10. - Státní svátek

29. a 30. 10. - podzimní prázdniny

 

ŘÍJEN - učivo

Český jazyk

- slovotvorný základ, tvoření odvozených slov

- užívání správných koncovek

- předložky, předpony, zdvojení souhlásek

 

Anglický jazyk

- vazba "have got"

- přivlastňování

 

Matematika

- zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000

- písemné algoritmy početních operací (pís. sčítání a odčítání, pís. násobení a dělení)

- sestavení slovní úlohy, zápis, výpočet a odpověď

- čtení, zápis a znázornění zlomků

 

Vlastivěda

- regiony ČR - kraje a krajská města

- světové strany, orientace


Přírodověda

- neživá příroda (nerosty a horniny, energetické suroviny, elektrická energie)

- látky a jejich vlastnosti, porovnávání, měření veličin

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu ze světa přírody.

Září - Houbové království

Sice rostou, ale moc nešmakují!

2

3

 

Vážení rodiče a milí žáci!

Již nastal čas usednout opět do školních lavic. Zvu Vás na zahájení nového školního roku ve čtvrtek dne 10. 9. v 8:30 hodin, tentokráte v budově 2. stupně. Výuka bude probíhat již dle rozvrhu.

Co s sebou: přezuvky, desky na tiskopisy, psací potřeby, čip na oběd

 

Další info:

- oběd ve 12 hodin (objednat nebo odhlásit sami v ŠJ)

- ŠD v provozu od 6:30 - 16:00 hodin

 - výuka již dle rozvrhu

 ROZVRH HODIN

  1 2 3 4   5 6

od          do

8:30-9:15

9:15-10:00

10:30-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-13:30 13:30-14:15
PONDĚLÍ ČJ ČJ AJ-K HV oběd M  
ÚTERÝ ČJ M EV AJ oběd INF  
STŘEDA ČJ M AJ VL oběd VV VV
ČTVRTEK ČJ TV TV AJ oběd  
PÁTEK ČJ M ČJ oběd  

ČJ, M, INF, VL, PŘ, VV, TV, PČ - Mgr. Vlastimil Brychta (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

EV - Mgr. Dana Kabátníková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

AJ - Mgr. Martina Regnerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

AJ-K - Mr. Jerald Dela Cruz

HV - Mgr. Zuzana Valdmanová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

 

BÝVALÁ ČTVRTÁ TŘÍDA

 
 
Přeji všem dětem krásné a pohodové prožití zasloužených letních prázdnin
a rodičům klidné dny bez distanční a on-line výuky,
za což všem mnohokráte děkuji.
 
Váš třídní učitel Vlasta
 
hurááá
 

Seznam pomůcek pro 5. třídu

  • penál (ořezávátko, nůžky, guma, pero, základní sada pastelek, základní sada fixů, 2 tužky č. 2, tužka č. 3, lepidlo, kružítko)
  • trojúhelník s ryskou, rovné pravítko
  • kalkulačka
  • kufřík na VV pomůcky (vodové barvy, štětce, kelímek na vodu, tuš, pokud je mají děti z loňska, není třeba doplňovat nové), plastová paleta, voskovky, hadřík, ochranný oděv na VV (triko, zástěrka) desky na učebnice a sešity (tvrdé s gumou)
  • notýsek - školní diář (zápis úkolů, akcí,..)
  • trhačka A5 linkovaná a nelinkovaná
  • pastelky a fixy (větší sada, min 12 ks do kufříku)
  • přezůvky cvičební úbor - hřiště (tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty - do tašky) - tělocvična (tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku)
  • sešity + podložky (lenochy) zakoupím hromadně dle požadavků vyučujících

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack