Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Přijatí žáci do 1. ročníku:

 • Adamcová Ariana
 • Gabrielová Magdaléna
 • Glasslová Julie
 • Hlaváčová Magdaléna
 • Hořavová Magdaléna
 • Němečková Anna
 • Skuhravá Julie
 • Žáková Valérie
 • Bartásek Oliver
 • Havelka Max
 • Kafka Oliver
 • Mühlbauer Max
 • Shovgenyuk Ivan
 • Skřivan Matěj

Vážení rodiče,
velice si vážíme Vašeho zájmu o naši školu a omlouváme se všem nepřijatým žákům, které jsme nemohli přijmout ke vzdělávání z důvodu zcela naplněné kapacity školy.
Děkujeme Vám za pochopení.

ZŠ Elementária

 

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack