Výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení MŠMT je od 4. 1. 2021 povolena přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku.

U ostatních ročníků bude probíhat povinné distanční vzdělávání – on-line výuka. Vyučovány budou všechny předměty dle rozvrhu kromě výchov, jediná výchova ke zdraví bude vyučována. S výukou nám budou i nadále, jak jste již zvyklí, pomáhat naši asistenti.

Chtěli bychom Vás tak požádat o spolupráci a o včasné připojování žáků do hodin on-line výuky.

Velice děkujeme a přejeme šťastný vstup do roku 2021.

 

PaedDr. Eva Růžičková

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o ošetřovné

Potvrzení o uzavření školy

 

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack