Charitativní sbírka Dobrý anděl

dobry andel

Vážení rodiče, milé děti,

společnými silami jsme před Vánoci podpořili skvělou a potřebnou nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám při onemocnění jejích členů. 

Naše malá škola vybrala pro tyto dobré účely neuvěřitelných 13 000 Kč. 

Velice Vám děkujeme, že jste se podíleli na dobrém skutku v této náročné době.

Pedagogický sbor ZŠ Elementária

 

 

Základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack