8.třída

Pomůcky pro školní rok 2020/2021 8. třída

Český jazyk - 2x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit – platba v září 

Dějepis1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk - 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní sešit – platba v září 

Matematika - 1x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, rýsovací pomůcky - tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní sešit – platba v září 

Přírodopis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky Zeměpis - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika - 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky 

Výtvarná výchova - pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta, štětce, tužka č. 1, tuš, redispero – střední tloušťka, barevné papíry, lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4, kufřík, krabice nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve skříňkách (lze použít kufřík z minulých let) 

Hudební výchova -1x notový sešit, 1x linkovaný sešit A4 (jakýkoliv – možno použít z loňska) 

Výchova k občanství -1x linkovaný sešit A5 (č. 524) 

Výchova ke zdraví - 1x linkovaný sešit A5 (č. 544) 

Zápisník na domácí úkoly!!! 

Součástí penálu lepidlo a nůžky!!!

Vítejte na stránkách bývalé sedmé třídy!!!

 

Naší poslední společnou fotkou v tomto školním roce bychom vám všem rádi popřáli krásné letní prázdniny.

třídní fotka

Vážení rodiče, milí sedmáci,

dovolte, abych vám všem poděkovala za pochopení a spolupráci v mimořádném období posledních tří měsíců.

Dana Kabátníková

třídní učitelka