Co nabízíme

Pokud chcete naší školu navštívit a podívat se na výuku, objednejte se na tel. 604 357 718.

 • rodinné prostředí malé školy - od každého ročníku jedna třída- nízký počet žáků ve třídách - průměrně 14 žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • od 1. třídy výuka cizích jazyků
 • rodilý mluvčí v každé třídě
 • výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou
 • moderní vyučovací metody - projektové a skupinové vyučování
 • všechny třídy vybavené interaktivní tabulí
 • nová počítačová učebna s připojením na internet
 • školní doprava
 • pravidelný lyžařské pobyty a výuka snowboardingu (od 1. třídy)
 • pravidelný plavecký výcvik (od 1. třídy)
 • pravidelné ozdravné pobyty u moře a školy v přírodě (od 1. třídy)
 • doučování žáků v rámci školní i mimoškolní péče
 • v případě delší nemoci doučování žáka v domácím prostředí
 • volný přístup rodičů do vyučování
 • účast rodičů na školních i mimoškolních akcích
 • individuální příprava žáků pro studium na středních školách a gymnáziích
 • výuka etické výchovy
 • nepovinné hodiny křesťanské výuky
 • ranní a odpolední školní družina
 • odpolední aktivity (zájmové kroužky)
 • ozdravný program (plavání, lyže, ozdravná TV, škola v přírodě, ozdravné pobyty na horách, u moře
 • cyklovýlety,voda, in-line brusle, turistický kroužek (sobotní výlety do přírody)

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack