Naši učitelé

 

Soukromá základní škola Elementária představuje svůj pedagogický tým.

 

Naším cílem je, abychom našim žákům předávali takové znalosti, dovednosti a kompetence, které je co nejlépe připraví pro jejich další studium. Snažíme se koncipovat výuku tak, abychom je co nejvíce zaujali, aby chodili do školy rádi a s chutí. 

Jsme si vědomi toho, že dítě má určitou kapacitu, kterou je schopno škole dát. S tou je nutné pracovat zcela obezřetně, abychom ji využili co nejefektivněji a s přihlédnutím k jeho budoucím potřebám.

 

pedagogicky sbor 2020 21 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack