Máme vlastní noviny!

Vydává je pátá třída a doufáme, že si je užijete. Podívejte se na naše noviny!

Místo gymnázia do 6. tř. na Elementárii!

Nechcete dát Vaše dítě na víceleté gymnázium? Místo gymnázia do 6.třídy na Elementárii!

kurzy

Informace k platbě školného pro školní rok 2019/2020

 

Školné na školní rok 2019/2020:

 

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 000 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2019 a II pol. do 10. 1. 2020)

 

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 000 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2019 a II. pol. do 10. 1. 2020)

 

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

 

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám oznámit, že od 1. 9. 2019 jsme se rozhodli k přiměřenému zvýšení školného, a to na I. st. o 228 Kč/měsíc a na II. st. o 335 Kč/měsíc. Důvodem ke zvýšení školného je zkvalitnění výuky a udržení nízkého počtu žáků ve třídách, nákup nových moderních vyučovacích pomůcek, provoz interaktivní techniky ve všech třídách I. a II. st. a nákup výukových programů. Z tohoto důvodu Vám zasíláme 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci!

 


 

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack