Charakteristika školy

Jsme škola, která se nachází jen pár minut chůze od krásné přírody v rozlehlé a upravené zahradě. Nesousedíme přímo s žádnou silnicí, tudíž je pro naše žáky velmi bezpečná.

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách (1. st. max. 15 žáků a  II.st. max. 18 žáků), ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výuce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a PC připojením na internet. V každé třídě vyučuje anglickou konverzaci rodilý mluvčí. Škola je z důvodu zvýšené bezpečnosti zabezpečena kamerovým systémem. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.
Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem.  Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

Základní údaje o škole
Název školy: Soukromá základní škola Elementária, s.r.o.
Sídlo: Jesenická 11, 323 00 Plzeň
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Ředitelka školy: PaedDr. Eva Růžičková, tel.: 604 357 718
Typ školy a její součásti: I. a II. stupeň školy, školní družina
Vzdělávací program: Školní zdělávací program

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack