Podmínky přijetí

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k  zápisům. Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru a kresby. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku. Všem rodičům, jejichž děti jsou do školy přijaty, je předložena smlouva o podmínkách školní docházky žáků pro následující školní rok. Zde obě strany potvrdí svými podpisy souhlas s podmínkami, povinnostmi a právy školy i rodičů vyplývajícími ze smlouvy. Na základě smlouvy je možno se s rodiči dohodnout i na individuálních možnostech a postupech přispívajících k optimálnímu rozvoji a růstu vzdělanosti dítěte.

Školné činí (2019/2020):

  • pro žáky I. stupně: 14 000,- na rok
  • pro žáky II. stupně: 16 000,- na rok

Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy na jedno pololetí (do 10. 7. a 10. 1.).
Platby školného se provádí bezhotovostním převodem na účet školy:  111 996 410 / 0300, variabilním symbolem je rodné číslo dítěte,  do zprávy pro příjemce se uvádí jméno dítěte a třída.

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack