Projekty

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j. MSMT-24632/2016

Naše škola vypracovala projekt na podporu vzdělávání cizinců ve školách na období od 1.1. 2017 do 31. 12. 2017.  Projekt je zaměřen na Zajištění poskytování bezplatné přípravy k začlenění do povinného předškolního a základního vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.  Poskytnutá částka 42 200,- Kč. Počet podpořených dětí/žáků osob se státní příslušností jiného členského státu EU:  2  Projekt zpracovala:   PaedDr. Eva Růžičková

________________________________________________________________________________________

Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2018

________________________________________________________________________________________

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2018

________________________________________________________________________________________

Podpora primární prevence rizikového chování pro rok 2018

________________________________________________________________________________________

Dvouletý vzdělávací projekt Erasmus 2015 - 2017

________________________________________________________________________________________

Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2017

________________________________________________________________________________________

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2017

________________________________________________________________________________________

Podpora tělovýchovných aktivit pro rok 2017

________________________________________________________________________________________

Podpora primární prevence rizikového chování pro rok 2017

________________________________________________________________________________________

 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2016

________________________________________________________________________________________

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže pro rok 2016

________________________________________________________________________________________

 

Podpora výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2015

________________________________________________________________________________________

 

Podpora primární prevence pro rok 2016

________________________________________________________________________________________

 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2015

________________________________________________________________________________________

Podpora primární prevence pro rok 2015

________________________________________________________________________________________

Podpora výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2015

_________________________________________________________________________________________

 

Podpora výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2014


Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2014


Víme, co jíme


Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ


Technika  a ICT – Cherchez la femme !

aneb Dejme ženám šanci


zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack