Školné pro školní rok 2020/21

Informace k platbě školného pro školní rok 2020/21

 

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 200 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2020 a II pol. do 10. 1. 2021)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 220 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2020 a II. pol. do 10. 1. 2021)

Pozn.: Zvýšeno  o průměrnou míru inflace v roce 2019 ( 2,8 %).

 

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte,

                                                              zpráva pro příjemce = jméno dítěte

 

Děkujeme Vám!

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack